Promovare economică

Atragerea investiţiilor luxemburgheze în România

http://investromania.gov.ro/web/

http://investromania.gov.ro/web/newsroom/downloads/ 

 

Atragerea investiţiilor străine în România

La data de 1 iunie 2019, Luxemburgul ocupa locul 8 în rândul investitorilor străini, cu o valoare a capitalului investit de 2,07 miliarde EUR, reprezentând 4,59% din totalul investiţiilor străine în România la acea dată. Domeniile în care se regăsesc preponderent investiţiile luxemburgheze sunt: industria, telecomunicaţiile, comerţul cu ridicata, comerţul cu amănuntul, construcţiile şi agricultura.

 

România oferă avantaje considerabile de natură geo-politică, economică, legislativă şi socială, care transformă mediul de afaceri românesc într-un cadru atractiv pentru investiţiile străine. Statutul de membru al NATO şi al UE, precum şi participarea la numeroase organizaţii şi acorduri internaţionale, conferă României stabilitate şi garanţia unui mediu de afaceri care respectă standardele internaţionale.
 
Poziţia geografică
• Una dintre cele mai mari pieţe din Europa Centrală și de Est (locul 7, cu peste 19 milioane de locuitori); 
• Poartă de acces la piaţa unică europeană (aproximativ 500 milioane de consumatori);
• Locaţie atractivă – situată la intersecţia dintre Uniunea Europeană, Balcani și CIS, România este traversată de trei importante coridoare pan-europene: coridorul 4  Vest-Est, coridorul 9 Nord-Sud şi coridorul 7 care facilitează navigaţia pe apele interioare ale Europei.
 
Resursele naturale şi umane
• Resurse naturale bogate, incluzând ape de suprafaţă şi subterane, terenuri agricole fertile, petrol și gaze naturale;
• Potenţial turistic semnificativ;
• Forţă de muncă înalt calificată, la preţuri competitive (cunoştinţe solide în domeniul limbilor străine, tehnologie, IT, inginerie etc.).
 
Relaţiile internaţionale
• Acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state privind promovarea și protejarea reciprocă a investiţiilor;
• Relaţii diplomatice bilaterale cu 177 de state, din cele 191 state membre ale ONU, la care se adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta și Autoritatea Natională Palestiniană;
• Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei etc.;
• Membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO), din ianuarie 1995.
 
Mediul de afaceri
• Neimpozitarea profitului reinvestit;
• Acces la fonduri europene;
• Creşterea interesului din partea investitorilor străini – destinaţie principală a fluxului ISD în regiune (sursa: 2010 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence index);
• Politică fiscală sănătoasă (taxă corporativă de 16%).
 
Mediul social
• Acorduri între Guvern şi sindicatele reprezentative;
• Inexistența unor mişcări sindicale majore;
• Piaţa muncii şi relaţiile de muncă legiferate prin Codul Muncii.
 
Cadrul legislativ
• Prevederi legale similare cu cele din UE (implementarea acquis-lui communitar);
• Politică fiscală reglementată prin Codul Fiscal.
 
 
 


 

 

             

Informaţii importante despre coronavirus

26.02.2020

Ce este coronavirusul şi cum ne protejăm? Consultaţi materialele elaborate de Ministerul Român al Afacerilor Interne /Departamentul pentru Situații de…

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

29.01.2020

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020…

Ziua Naţională a României celebrată în Luxemburg

27.11.2019

Marţi, 26 noiembrie 2019, Ambasada României în Luxemburg a celebrat Ziua naţională a României printr-un spectacol de cântece şi dansuri româneşti…